LAGER AV PALL & PLYWOODLÅDOR

Bild 1 Utlastning av pall

Namka Produktion & Service AB lagerhåller ett av marknadens bredaste sortiment av lastpallar för omedelbar leverans. Vi lagerhåller även ett stort antal plywoodlådor anpassade till standardmått. För egentillverkade produkter kan vi teckna avtal om lagerhållning för omedelbar leverans. Namka har valt att avstå från handel med begagnade pallar då antalet existerande pallreparatörer med certifikat, mer än väl täcker behovet för Mälardalen.

EXPORT & ISPM15

Namka Produktion & Service AB är godkänt och certifierat av Jordbruksverket för tillverkning av träemballage för export enligt ISPM 15, godkännande SE-C10033. Regelverket gäller vid export till bl.a Australien, Kina och USA m. fl. För närmare information om krav på märkning och sundhetscertifikat, samt vårt årliga uppdaterade tillstånd se www.jordbruksverket.se

BESTÄLL VIA VÅR BUTIK !

Gör det enkelt och beställ direkt i vår webb-butik. All information finns om våra produkter och priser. Kan det bli enklare? Följ anvisningarna under fliken BUTIK

KOMPETENS & ERFARENHET

Plywoodlåda för resning, maskin ett ton

Namka har mer än femton års erfarenhet av att lösa företags emballagebehov av såväl stora som små maskiner. Vi tillverkar Era mässlådor med såväl hjul, handtag och excenterlås för enkel hantering och "platta paket". För känsliga produkter kan vi inreda lådor med stötdämpande material. Vi tillverkar lådor med längder upp mot sju meter om det behövs. Vi tillverkar trähäckar och lastpallar enligt Era önskemål. Om Ni så önskar, ställer vi upp som packmästare på plats hos Er.

TRÄEMBALLAGE - BRA MILJÖVAL

Träd växer med energi från solen. Vedfibrer bildas av koldioxid, näringsämnen och vatten. Så skapar naturen skog som växer, mognar, avverkas, åldras, bryts ner och föds på nytt igen. En del av virket som tas ur skogen används till träemballage. Virket blir till en resurs som underlättar godshantering. Efter att ha fyllt sin funktion och tjänat ut som emballage, flisas produkten för det mesta ner till biobränsle. Vid förbränning av flis frigörs koldioxid till atmosfären. Denna koldioxid fångas upp av ny skog som växer upp och bildar vedfibrer. Även om rester av trä får ligga i naturen eller vid avfallsanläggningar och förmultna, frigörs koldioxid till atmosfären. Cirkeln är sluten och ett nytt kretslopp kan börja. Denna process gör skogen till en ständigt förnybar råvara i balans med de stora naturliga kretslopp som styr vårt klimat och vår miljö.